NST ยินดีต้อนรับ

NST ก่อตั้งขึ้นในปี... โดยมีพันธกิจในการเผยแพร่องค์ความรู้การทดสอบระบบ DGPA (Dermatoglyphics & Gene Potential Analysis) ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยแนวคิดของการทดสอบนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย

NST ได้พัฒนาระบบการทดสอบเพื่อค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ คนวัยทำงานในวิชาชีพแขนงต่างๆ โดยพัฒนามาจากแนวคิดพหุปัญญา (The Multiple Intelligences Theory) ที่ได้รับการคิดค้นโดย ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 โดยท่านได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบลายผิววิทยา (Dermatoglyphics)

more info

สำหรับเด็กและผู้ปกครอง

ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ในวัยเด็ก มีแต่ความสุข ลดความเครียด ซึ่งความถนัดถูกดึงมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง จากการปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติที่เหมาะสม เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของลูก ค้นหาจุดเด่น จุดด้อยที่ต้องเสริมสร้างของสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด

สำหรับผู้ใหญ่

การกำหนดตำแหน่งตัวเอง นำศักยภาพที่แฝงอยู่ในตนเองมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม สนับสนุนความใฝ่ฝันของตนเองพร้อมกับจุดประกายความกระตือรือร้นของตนเองอีกครั้งว่าสิ่งไหนมีความเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง

สำหรับองค์กร

คัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อลดภาวะ ความขัดแย้งขององค์กร จัดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้พนักงาน

เกี่ยวกับเทคโนโลยีลายผิววิทยา (About Dermatoglyphics Technology)

ศาสตร์ว่าด้วยการแสกนลายผิวได้รับการรับรองว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ในการศึกษารูปแบบของเส้นลายผิวที่ปรากฎอยู่บนนิ้วมือ ฝ่ามือ นิ้วเท้า และฝ่าเท้า ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวของบุคคลในโลก เป็นศาสตร์ที่ช่วยเปิดเผยความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างลายนิ้วมือกับศักยภาพและความมีอัจฉริยภาพต้นกำเนิดที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในบุคคล รูปแบบของลายผิวเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นบนโครงสร้างของร่างกายชั้นนอกสุดของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน โดยเกิดขึ้นในระหว่าการพัฒนาเป็นทารกในครรภ์ในช่วงระยะสัปดาห์ที่ 13 – 21 เท่านั้น และลายผิวต่างๆ ของตัวอ่อนจะหยุดการพัฒนาอีกต่อไปหลังจากนั้น

more info

ทำไมต้องร่วมธุรกิจกับ NST (Why NST)

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการ โอกาสทางธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์กับ NST คือคำตอบ เพราะนอกจากคุณจะได้เติมเต็มความฝันของคุณในการเป็นเจ้าของกิจการได้อย่างอิสระแล้ว คุณยังสามารถควบคุมและออกแบบผลกำไรจากการประกอบการในอนาคตได้ด้วยตัวคุณเอง

การร่วมธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์กับ NST คือคำตอบในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณ เนื่องจากแฟรนไชส์ซีและไลเซนส์ซีของเราจะได้รับโอกาสในการเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟรนไชส์และไลเซนส์ด้านการศึกษาที่กำลังเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ NST ยังเป็นเจ้าผู้คิดค้นสิทธิบัตรซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ DGPA ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับแฟรนไชส์ซีและไลเซนส์สีของเราเท่านั้น

more info

$56

Easy Polo Black Edition

Add to cart

$56

Easy Polo Black Edition

Add to cart

$56

Easy Polo Black Edition

Add to cart

$56

Easy Polo Black Edition

Add to cart

$56

Easy Polo Black Edition

Add to cart