ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
  • NST Natural Sign Tech Internationnal Co.,Ltd

NST ขอขอบคุณครอบครัว-คุณเคนคุณหน่อย

ในการค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อวางแผนการเรียนของน้องคุณและน้องจุนNST ขอขอบคุณ  ครอบครัวคุณเคน-คุณหน่อย มากค่ะ 
ที่ไว้วางใจ ในการค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อวางแผนการเรียนของน้องคุณและน้องจุนค่ะ
#ครอบครัวนี้น่ารักมากค่ะ


NST ขอขอบคุณครอบครัวคุณเคนคุณหน่อย