ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

Inborn Talent (Master Laos)

คุณสุภาวนา สุนทรนันท คุณอ้อย(Master Franchise Laos)


 

 

คุณสุภาวนา สุนทรนันท (คุณอ้อย)
คุณ สุภาวนา สุนทรนันท (คุณอ้อย) ได้เข้าฝึกอบรมเป็นนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศักยภาพมนุษย์
กับ บริษัท Natural Sign Tech International Co., Ltd. ( NST ) และเข้าอบรมเพิ่มเติมด้านจิตเวชศาสตร์ โดยมี นพ.ธัญวรุจน์ บรูณสุขสกุล ผู้เชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จิตบำบัด (ปรับความคิด และพฤติกรรม) เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และคำแนะนำ เพื่อต่อยอดในการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาให้ลึกชึ้งและช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด

Mrs.Supavana Suntornnunth
Master degree the American college of finance service
: 1999 – 2003 M.D.Ideal world wide co.,ltd.
: 2004 – 2007 Prudential insurance adviser
: 2008 – Potencial development expert analyser at natural sign tech international co., ltd.
 
WEBSITE: https://inborn-talent.com/
Line Official : aoy-inborntalent
E-mail: intelligence1957@gmail.com