ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

NST ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย

NST ได้รับการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพผ่านการสแกนลายนิ้วมือ 

ขอแสดงความยินดีกับนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจาก NST ทุกๆ ท่าน     บริษัท NST รู้สึกขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพ
ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ Professional Talent Skill Certificate 
จาก China Management Science Society 
ขอแสดงความยินดีกับนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจาก NST ทุกๆ ท่าน รวมถึงขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
 
ขอแสดงความยินดีกับ ❤
1. คุณ Elsa Chen 
2. คุณ Patcharanat  Yiamrakchat 
3. คุณ Prattana Sangjun
4. คุณ Issara Dulyavidh
5. คุณ Nattapong Sassananan
6. คุณ Lin Annie Xiang (USA.LA) 
7. คุณ Tiffany (Shanghai)
8. คุณ Sofia (Taiwan)