ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

NST ขอขอบคุณครอบครัว-คุณเต้ย จรินทร์พร

ที่ไว้วางใจ ในการสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพ 

NST ขอขอบคุณ ครอบครัว คุณเต้ย จรินทร์พร มากค่ะ 
ที่ไว้วางใจ ในการสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด วันนี้คุณเต้ยมาฟังผลการวิเคราะห์ และสแกน คุณพ่อคุณแม่ น้องชายทั้งครอบครัวเลยค่ะ 

NST ขอขอบคุณครอบครัว คุณเต้ย จรินทร์พร
NST ขอขอบคุณครอบครัว คุณเต้ย จรินทร์พร
ขอบคุณครอบครัวน้อยเต้ย