ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

งานสัมมนา NST Reunion ติดอาวุธฝ่าโควิด

ผ่านไปด้วยความอบอุ่นกับครอบครัวพวกเรา NST

งานสัมมนา NST Reunion ติดอาวุธฝ่าโควิด
 
ผ่านไปด้วยความอบอุ่นกับครอบครัวพวกเรา NST
ต้องขอขอบคุณนักวิเคราะห์ทุกท่านมากๆนะคะ ที่สละเวลามาเข้าร่วมสัมมนาในวันนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่จะเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เราจะร่วมเดินไปด้วยกัน เราจะสร้างเพื่อการปรับตัวไปด้วยกันค่ะ
 

 งานสัมมนา NST Reunion ติดอาวุธฝ่าโควิด
 งานสัมมนา NST Reunion
บรรยากาศงานสัมนา NST Reunion
บรรยากาศงาน  NST Reunion