ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

NST ให้สัมภาษณ์นิตยสาร MULTIMILLIONAIRE

คุณเอลซ่า เฉิน กรรมการผู้จัดการบริษัท NST ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร MULTIMILLIONAIRE 


"บริษัท NST ไม่เพียงพัฒนาระบบ DGPA ที่ทันสมัยที่สุดเท่านั้น แต่เป้าหมายหลักคือสร้างนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีนักวิเคราะห์ที่ประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังขยายร่วมธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์ ในหลายๆประเทศ 
 
ผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วยระบบ DGPA มีประโยชน์ในการช่วยให้ค้นพบศักยภาพต้นกำเนิดของเด็กแต่ละช่วงวัย ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจตัวตนของเด็ก และเลือกรูปแบบการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสม ออกแบบการเรียนรู้และพัฒนาได้ตรงศักยภาพ สำหรับในผู้ใหญ่ช่วยในการตัดสินใจด้านอาชีพที่ถนัดหรือความสามารถที่จะนำมาใช้ มีความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร สำหรับนายจ้างช่วยวิเคราะห์ให้เข้าใจความสามารถของบุคลากร หรือช่วยคัดกรองคนเข้าทำงานได้ดียิ่งขึ้น รู้จุดเด่น จุดอ่อน ว่าควรมอบหมายตำแหน่งงานใดที่มีผู้ทำงานมีศักยภาพสูงสุด
 
ดังนั้น การวิเคราะห์ลายนิ้วมือจึงเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง เสริมจุดเด่น ปรับจุดด้อย เพื่อความสำเร็จในชีวิตซึ่งในอนาคตอันใกล้ NST ก็กำลังจะขยายกลุ่มการวิเคราะห์ลายนิ้วมือไปสู่วงการกีฬา เพื่อช่วยพัฒนานักกีฬาให้ไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จอีกด้วย"
 
ทางบริษัท NST ขอขอบคุณนิตยสาร MULTIMILLIONAIRE เป็นอย่างสูง

ผู้บริหารNSTให้สัมภาษณ์นิตยสาร MULTIMILLIONAIRE
ผู้บริหารNSTให้สัมภาษณ์นิตยสาร MULTIMILLIONAIRE