ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

รับสมัครพนักงาน

เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Admin/Officer พนักงานธุรการ 
ประกาศรับสมัครงาน
 
บริษัท เนทูรัล ไซน์  เท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
ตำแหน่ง Admin/Officer พนักงานธุรการ
 
รายละเอียดงาน
- ติดต่อประสานงาน ภายในองค์ และระหว่างองค์กร
- จัดการเอกสารภายในองค์กร 
-  เก็บข้อมูลการประชุมของบริษัท
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
-เพศหญิง
-สามารถใช้ Microsoft พื้นฐานในการปฏิบัติงานได้
-หากมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-เงินเดือนตามตกลง
การปฏิบัติงาน  : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 9.30-18.00 น.

E-Mail: info@nst-inter.com
โทร: 096-181-8788
ID Line: nst-inter