ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

สถาบัน FasTraKids

สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก ครบทุกทักษะที่จำเป็นตลอดชีวิต 5Cs ช่วยให้คุณพัฒนาความคิดการเติบโตของลูกๆของคุณ


 
โปรแกรมที่ดีสุดในประเทศไทย !!!
 
 
1. โปรแกรมฝึกพูดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึก เน้นการพูด ไม่เน้นแกรมม่า.. เด็กไทยจะพูดเต็มประโยคและเป็นธรรมชาติ
 
2. ลูกยังเล็ก วางรากฐานการเรียนยังไงดี
โปรแกรมอันดับ 1 จากอเมริกาที่พัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก
 
FasTracKids สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก 
ครบทุกทักษะที่จำเป็นตลอดชีวิต 5Cs
 
☑ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ 
☑ Confidence ความมั่นใจ 
☑ Collaboration ด้านการร่วมมือประสานงาน ฝึกความเป็น Teamwork 
☑ Communication ด้านการสื่อสารฝึกประมวลผลผ่านการ Presentation 
☑ Critical Thinking ด้านการคิดวิเคราะห์แยะแยะ แก้ไขปัญหา
 
3.Singapore Math สุดยอดคณิตอัจฉริยะจากสิงคโปร์ 
✔➕➖➗✖????
 
ตอนนี้ประเทศสิงคโปร์การศึกษาดีที่สุดในอาเซียน เราจึงคัดหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก เพื่อเด็กไทย

สนใจเรียนติดต่อ NST ได้เลยจ้า 
096-181-8788