ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

นักคิดส์เขียนโปรแกรม

เตรียมความพร้อม และส่งเสริมทักษะให้กับบุตรหลานของท่าน

 
ก้าวทันโลกยุคดิจิตอล ด้วยหลักสูตรอัศวินพิซิตเอไอ
 

ตอน “นักคิดส์เขียนโปรแกรม” Programming for Kids (6 -12 ปี)
วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562


     คุณพ่อ คุณแม่ ยุคใหม่มีความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ของลูกๆ มากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพ อารมณ์ ความคิด การศึกษา ฯลฯ 
กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ชีวิตประจำวันของเรามีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น พูดได้เลยว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิตอล เทคโนโลยี AI , Bigdata , หุ่นยนต์ ค่อยๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น 
 
     ดังนั้น คุณพ่อ คุณแม่ ยุคดิจิตอล อย่าลืมที่จะใส่ใจลูกๆ ในเรื่องของการเสริมทักษะความสามารถของการเขียนโปรแกรม เขียนโค้ด ให้กับน้องๆ เพื่อที่เค้าจะได้ก้าวทันโลก ก้าวทันเทคโนโลยีที่ผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิต และการทำงานในอนาคตต่อไปได้...