ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

พลังธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ของ NST จะช่วยให้คุณสามารถริเริ่มธุรกิจ มีทรัพยากรทางธุรกิจ ช่วยสร้างจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ จะทำให้ความต้องการความสำเร็จทางธุรกิจของคุณเป็นจริงได้ดังนั้นด้วยการผสมผสานองค์ความรู้


พลังธุรกิจแฟรนไชส์
 
ธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์ของ NST (Power of Franchise)

  
franchises

     ผู้ลงทุนเป็นจำนวนมากเลือกลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อัตราการเติบโตของธุรกิจ แฟรนไชส์ในประเทศไทยเติบโตถึง 20% ในช่วงที่ผ่านมา
 
     ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่า 300,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3% ของ GDP 
เหตุผลที่ผู้ลงทุนหันมาสนใจในธุรกิจแฟรนไชส์มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผู้ลงทุนหรือแฟรนไชส์ซีสามารถบริหารเงินลงทุนไปกับธุรกิจที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน ผ่านการพิสูจน์ในตลาดแล้วว่าเป็นที่นิยมของลูกค้า ดังนั้นจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจและการบริหารจัดการต่างๆ ให้กับนักลงทุนหรือแฟรนไชส์ซีได้เป็นอย่างดี
 
     จากข้อมูลการวิจัยเป็นจำนวนมากพบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กประมาณ 80% จะประสบความล้มเหลวในช่วงเริ่มต้นกิจการ 5 ปีแรก ในขณะที่ธุรกิจเหล่านี้ 47% จะล้มเหลวภายใน 1 ปีแรก ซึ่งแตกต่างกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ 90% ประสบความสำเร็จ เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์มีการสร้างระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน มีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง
 
 
     ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ของ NST ได้พัฒนาและมีจำนวนสาขามากมาย
ธุรกิจแฟรนไชส์ของ NST จะช่วยให้คุณสามารถริเริ่มธุรกิจ มีทรัพยากรทางธุรกิจ ช่วยสร้างจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ จะทำให้ความต้องการความสำเร็จทางธุรกิจของคุณเป็นจริงได้ 
 
     ดังนั้นด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเรา ผ่านการให้บริการที่มีเอกลักษณ์และมีความเป็นเลิศของเรา จะช่วยให้ผู้ลงทุนที่สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ของ NST สามารถก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจพร้อมกับเรา