ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

NST ให้สัมภาษณ์ช่อง 8

ทีมผู้บริหาร NST ให้ สัมภาษณ์ช่อง 8 กรณี มีบริษัทแอบอ้างใช้เทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักภาพแฝง ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ทาง NST เป็นเจ้าแรกๆ ที่มีผู้บริหารจากไต้หวันนำเข้ามาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครูในการหาแนวทางส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทย