ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

6 สิ่งที่ควรทำเสริมพัฒนาการลูกน้อยอย่างถูกวิธี

6 สิ่งที่ควรทำเสริมพัฒนาการลูกน้อยอย่างถูกวิธี

6 สิ่งที่ควรทำเสริมพัฒนาการลูกน้อยอย่างถูกวิธี

เด็กแต่ละขวบปีมีพัฒนาการตามวัยที่แตกต่างกัน พ่อแม่ควรศึกษาแต่ละช่วงวัยของลูกเพื่อเข้าใจและส่งเสริมพัฒนาการแต่ละด้านได้ถูกวิธี ไม่เร่งรัดจนเกินไป หรือถดถอยจนเกินไป สำหรับคุณแม่ยุคใหม่การหาข้อมูลเพิ่มเติมในยุคนี้สุดแสนจะง่ายดาย ดังนั้นเมื่อรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของพัฒนาการของเด็ก 3-5 ปีแล้ว มาเสริมพัฒนาการลูกน้อยอย่างถูกวิธีกันดีกว่าค่ะ
 

ด้านการใช้ภาษา

       เด็กวัยนี้สามารถร้องเพลงได้ถูกต้องหรือเกือบจบเพลง พ่อแม่ร้องเพลงให้เด็กฟัง หรือเปิดเพลงให้เด็กฟังไปพร้อมกัน ให้ฟังซ้ำ ๆ บ่อย ๆ เด็กจะจำเนื้อร้องได้ แล้วให้เด็กร้องตาม การร้องเพลงนอกจากจะเป็นการฝึกการใช้ภาษา คำคล้องจอง ความหมายต่าง ๆ ในบทเพลงแล้ว เด็ก ๆ ยังได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ทำให้ง่ายต่อการฝึกฝน ถ้าพ่อแม่อยากให้เด็กเก่งภาษาต่างประเทศก็สามารถใช้วิธีนี้ให้ลูกฟังเพลงบ่อย ๆ รับรองลูกน้อยฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ได้สบาย ๆ เลยค่ะนอกจากนี้เด็ก 3 ขวบจะชอบถาม พ่อแม่ ต้องขยันตอบคำถามของลูก อย่าเพิ่งเบื่อนะคะ พ่อแม่ก็ฝึกตั้งคำถามกับลูกด้วยว่า  ใคร ทำอะไร ที่ไหน ให้ลูกฝึกตอบคำถามเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอีกด้วย     
        

ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

     เด็กช่วงวัยนี้สามารถทำตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มได้แล้ว พ่อแม่ก็ชวนเด็ก ๆ เล่นเลยค่ะแล้วตั้งกติกา 
ร่วมกัน มีแพ้ มีชนะ ได้ ให้เด็กรู้ว่าต้องทำตามกติกาที่ตกลงกันของคนส่วนใหญ่ เพื่อฝึกการอยู่ในสังคมที่ต้องมี 
กฎระเบียบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน  ที่บ้าน หรือที่สาธารณะต่าง ๆ จะทำให้เด็กซึมซับไปเอง และเด็กวัยนี้
ช่วยเหลืองานบ้านได้แล้ว พ่อแม่ลองมอบหมายงานบ้านให้ลูกทำ เพื่อฝึกความรับผิดชอบไปในตัวได้ด้วยนะคะ
 

ด้านการเคลื่อนไหว

     เด็กช่วงวัยนี้วิ่งเก่งแล้วค่ะ พ่อแม่ก็ชวนเด็กวิ่งออกกำลังกายไปด้วยในตัว ฝึกให้เด็กได้เคลื่อนไหวท่าทางต่าง ๆ วิ่งด้วยการใช้ปลายเท้า แกว่งแขนสลับกัน  หรือลองให้เด็กฝึกการทรงตัวด้วยการยืนกระต่ายขาเดียว สลับกันทีละข้าง หรือจะให้เด็กกระโดดไปข้างหน้าและถอยหลังก็ได้ ล้วนแต่เป็นการฝึกด้านการเคลื่อนไหวเพื่อฝึกกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรง มั่นคงขึ้น
 

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

     เด็กช่วงวัยนี้สามารถเขียนรูปง่าย ๆ ตามแบบได้ พ่อแม่ลองฝึกให้เด็กวาดโดยทำให้ดูก่อน แล้วให้เด็กทำตาม อาจวาดรูปเรขาคณิตง่าย ๆ เช่นรูปวงกลม ถ้าเด็กยังวาดไม่ได้ ก็ให้จับมือวาดก่อน จนกว่าจะวาดได้เอง
เด็กวัยนี้สามารถตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ พ่อแม่ทำให้เด็กดูก่อน แล้วให้เด็กทำตาม แรก ๆ อาจจะยากหน่อย และระวังอันตรายจากการใช้กรรไกรด้วย นอกจากนี้ให้เด็กฝึกต่อภาพหรือจิ๊กซอว์ เพื่อเป็นการฝึกหยิบจับชิ้นส่วนเล็ก ๆ พื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้ทำงานได้ดีขึ้น


ด้านสติปัญญา

     เด็กวัยนี้ใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของ วัตถุ และสถานที่ มีทักษะในการอธิบาย สามารถเล่าประสบการณ์  
ของตนได้พ่อแม่สามารถส่งเสริมทักษะการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ ด้วยการพาลูกสำรวจ อธิบาย
ความเหมือนหรือต่างของสิ่งต่าง ๆ ชวนลูกคุยถึงลักษณะสิ่งของนั้น ๆ พาเล่นเกมส์จับคู่ เอาสิ่งที่เหมือนกันไว้พวก
เดียวกัน เพื่อจำแนกแยกแยะได้ สอนเรื่องจำนวนนับเพิ่ม จากสิ่งของข้างต้น เพื่อให้ลูกได้ถูกปลูกฝังการคิดไปด้วย
 

ด้านอารมณ์และจิตใจ

     เด็กวัยนี้เริ่มมีอารมณ์โกรธ อิจฉา พอใจ ไม่พอใจ กังวล ก้าวร้าว เด็กบางคนที่ไม่ได้ตามที่ต้องการจะกรีดร้อง ดิ้นกับพื้น หรือพี่อิจฉาน้อง พ่อแม่ควรดูแลใกล้ชิดให้ความรักเต็มที่ เอาใจใส่ดูแล และพูดคุยโต้ตอบกับลูก สิ่งไหนควรทำ ไม่ควรทำ ทำแล้วดีพ่อแม่ต้องชื่นชม ถ้ายังเรียกร้องความสนใจก็ควรปล่อยไป ไม่ต้องสนใจ ถ้าเด็กไม่มีเหตุผล แล้วเค้าจะเรียนรู้ว่าสิ่งไหนทำแล้วดี สิ่งไหนทำแล้วไม่ดี  จากการตอบสนองของพ่อแม่ในสิ่งที่เด็กทำ เด็กเค้าฉลาดกว่าที่พ่อแม่คิดค่ะ
               
      การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมทั้ง 6 ด้าน จะช่วยให้ลูกเรามีร่างกาย อารมณ์และจิตใจที่สมบูรณ์พร้อมในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จิตใจดี มั่นคง เป็นที่รักของคนรอบข้าง และมีสติปัญญาในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น พ่อแม่ที่รักลูกควรส่งเสริมพัฒนาการลูกอย่างถูกวิธี อย่าเป็นรักลูกที่เป็นแบบพ่อแม่รังแกฉัน นะคะ” ด้วยความรักและปรารถนาดีจาก สถาบันสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพ NST-Inter
สแกนลายนิ้วมือ ที่ไหนดี| การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ|ลาย นิ้ว มือ บอก ความ ถนัด|ลายนิ้วมือบอกอาชีพ|สแกนลายนิ้วมือ บอกนิสัย |ค้นหาพรสวรรค์ของตัวเอง |ค้นหาศักยภาพสมองผ่านลายนิ้วมือ |ค้นหาศักยภาพผ่านลายนิ้วมือ