ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

วิธีสังเกตความคิดสร้างสรรค์ของลูกจากลายนิ้วชี้

วิธีสังเกตความคิดสร้างสรรค์ของลูกจากลายนิ้วชี้
วิธีสังเกตความคิดสร้างสรรค์ของลูกจากลายนิ้วชี้

 
     เคยลองสังเกตลูกไหมว่า บางครั้งลูกก็มีความคิด ความสามารถบางอย่าง ที่ต่างไปจากเด็กๆคนอื่น ซึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากรู้ว่า ลูกเรามีพรสวรรค์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า และจะมีวิธีสังเกตลูกอย่างไร ว่าเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์  
 
     ก่อนอื่นมารู้ความหมายของคำว่า ความคิดสร้างสรรค์ กันก่อนว่าคืออะไร 
ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ ความฉลาดในแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่น   งานศิลปะ การประดิษฐ์สิ่งของ   โดยเด็กจะแสดงออกเมื่อได้เล่นตามอิสระและตามความชอบ              
 
     พ่อแม่ลองปล่อยให้ลูกได้เล่นตามใจชอบ เล่นอย่างอิสระ และคอยสังเกตดูว่า ลูกจะสามารถทำสิ่งต่างๆออกมาที่เรียกว่าพรสวรรค์ได้อย่างไร แต่เรื่องแบบนี้คงไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในวันเดียว พ่อแม่คอยสังเกตดูเขาไปเรื่อยๆ และส่งเสริมให้เขาได้มีเวลาทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการ เช่น ให้ลูกได้เล่านิทาน ได้วาดภาพตามใจชอบ ได้เล่นของเล่น ได้หยิบจับสิ่งของที่อยู่รอบตัวมาเล่น โดยที่พ่อแม่ต้องไม่ต้องไปครอบงำความคิดของเขา ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ  ซึ่งมันก็จะทำให้   
            
        1.กระตุ้นให้เด็กได้คิด ได้ค้นหาข้อสงสัย ได้แสดงความคิดเห็น                
        2.เสริมสร้างจินตนาการตามที่ลูกชอบ เช่น วาดรูป เต้น ร้องเพลง                
        3.ให้โอกาสลูกได้ทำอะไรด้วยตัวเอง และให้คำชมเชยกับความพยายามของเขา
ไม่ต้องหวังผลงานที่ดีเลิศ แต่ดูในสิ่งที่เขาคิดเขาทำ คำชมเชยจะทำให้เขากล้าที่จะทำตามความคิดของเขาต่อไป คำดุด่าของพ่อแม่เป็นการปิดกั้นความสามารถและจินตนาการของเขาโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ตัว และเขาจะไม่กล้าแสดงมันออกมาอีก  
 
     แต่การสังเกตพฤติกรรมลูกเพื่อค้นหาความคิดสร้างสรรค์ของลูกอาจจะช้า ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะค้นหาความสามารถหรือพรสรรค์ของลูกออกมาได้เร็ว นั่นคือ การสแกนลายนิ้วมือ และนิ้วที่จะบ่งบอกความคิดสร้างสรรค์คือนิ้วชี้ซ้าย ซึ่งบ่งบอกถึง ปัญญาด้านความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกับปัญญาด้านดนตรี โดยลูกจะมีลักษณะเด่น ดังนี้
 
-  ชอบร้องเพลง เล่นดนตรี ชอบเสียงต่าง ๆ ชอบธรรมชาติ
-  ชอบผิวปาก หรือฮัมเพลงเบา ๆ   ชอบการเคาะโต๊ะ หรือขยับเท้าตามจังหวะเมื่อฟังเพลง
-  สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น
-  ชอบวาดภาพ ขีดเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงในกระดาษ สมุดจดงาน
-  ชอบบันทึกเรื่องราวไว้ในภาพถ่ายหรือภาพวาด
 
   ถ้าลูกมีลักษณะดังกล่าว พ่อแม่ก็จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ลูกได้เรียนและประกอบอาชีพตรงกับความถนัด ซึ่งก็มีอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถ คือ วาทยากร นักดนตรี นักแต่งเพลง  นักวิจารณ์ดนตรี ครูเพลง ศิลปิน ช่างภาพ วาดรูป นักออกแบบ สถาปนิก มัณฑนากร นักประดิษฐ์ ฯลฯ
 
   เมื่อพ่อแม่รู้จักความสามารถและพรสวรรค์ของลูกจากการสแกนลายนิ้วมือแล้ว ก็ถือว่าโชคดีมากๆ ที่รู้ได้เร็ว ไม่ทำให้เสียเวลา เสียโอกาส ก็จะทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ได้ตรงกับความถนัดของลูก ซึ่งจะทำให้ลูกมีความสุขและทำมันออกมาได้ดี และรู้สึกขอบคุณพ่อแม่ที่ยอมให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบโดยไม่ปิดกั้นด้วยความรักและปรารถนาดีจาก สถาบันสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพ NST-Inter
สแกนลายนิ้วมือ ที่ไหนดี| การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ|ลาย นิ้ว มือ บอก ความ ถนัด|ลายนิ้วมือบอกอาชีพ|สแกนลายนิ้วมือ บอกนิสัย |ค้นหาพรสวรรค์ของตัวเอง |ค้นหาศักยภาพสมองผ่านลายนิ้วมือ |ค้นหาศักยภาพผ่านลายนิ้วมือ