ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail

ลายมือนิ้วนางบอกถึงศักยภาพด้านใดของลูก

ลายมือนิ้วนางบอกถึงศักยภาพด้านใดของลูก

ลายมือนิ้วนางบอกถึงศักยภาพด้านใดของลูก

 
    10 นิ้วมือ น้อยๆของลูก บ่งบอกศักยภาพในตัวลูกมากมาย ซึ่งแต่ละนิ้วก็จะมีผลต่อการแสดงออกของลูกที่แตกต่างกันด้วย หากเมื่อพ่อแม่ได้ดูลายนิ้วมือทีมีการสแกนลายนิ้วมือผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วของลูกน้อย ที่มีการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ก็จะทำให้พ่อแม่เข้าลูกมากขึ้น และสามารถส่งเสริมความเก่งหรือพรสวรรค์ของลูกได้ถูกถาง วันนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูว่า ลายนิ้วนางบ่งบอศักยภาพด้านใดของลูกน้อยบ้าง และจะมีวิธีการส่งเสริมศักยภาพลูกอย่างไรให้เหมาะสม
 
ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า การวิเคราะห์ลายนิ้วมือจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือนี้เป็นเรื่องที่สอดคล้องไปกับผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการค้นคว้าผ่านลายนิ้วมือที่เรียกกันว่า ′ก้นหอย′
 
ซึ่งมีการพบว่า ลายก้นหอยที่อยู่บนนิ้วมือเด็กทุกคนนี้จะพัฒนาไปพร้อม ๆ กับสมองของเด็กตั้งแต่ที่แม่ตั้งครรภ์ได้เพียง 13-24 สัปดาห์ และลายก้นหอยนี้จะคงที่อยู่คู่กับเด็กคนนั้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต ก้นหอยจึงเป็นเสมือน พิมพ์เขียวมนุษย์ ที่เป็นรหัสลับธรรมชาติเลือกที่จะประทับไว้บนลายนิ้วมือ
 
ซึ่งรหัสจากธรรมชาติที่ได้ฝังอยู่ในลายนิ้วมือดังกล่าวจะสามารถบอกได้ถึงพรสวรรค์ ความถนัด ความสนใจ ความสามารถในการเรียนรู้ ไปจนถึงอารมณ์ ความอ่อนไหว ความคิด และความฉลาดในแต่ละเรื่องของคนคน ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปไม่ซ้ำกัน 
 
เรียกได้ว่ายิ่งพ่อแม่รู้เร็วตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่ก็สามารถจะแก้ไขข้อบกพร่อง หรือวางเส้นทางที่ถูกที่เหมาะให้กับลูกได้ แต่หากโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมาตรวจพบก็จะสามารถประกอบอาชีพได้ตรงกับความสามารถและความถนัดของตัวเองได้ เพื่อที่จะทำให้ส่งผลถึงหน้าที่การงานที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วจากความสามารถที่มีอยู่ในตัว
 
ซึ่งอย่างที่บอกข้างต้นว่า วันนี้เราจะมาค้นหาศักยภาพลายนิ้วมือจากนิ้วนาง ว่าบ่งบอกถึงศักยภาพด้านใด และจะนำไปพัฒนาต่อยอดอย่างไร
 
ลายนิ้วมือนิ้วนางซ้าย จะบ่งบอกถึง ความรู้สึกจากการฟัง การชื่นชมดนตรี 
ลายนิ้วมือนิ้วนางขวา จะบ่งบอกถึง การทำความเข้าใจจากการฟัง การใช้ภาษา
 
 จะเห็นได้ว่า ลายนิ้วมือนิ้วนาง ทั้งซ้ายและขวา จะชี้ชัดว่าลักษณะเด่นของลูกเน้นไปที่การฟัง  การชื่นชมดนตรี  การใช้ภาษา ดังนั้น เมื่อพ่อแม่ทราบแล้ว ก็ควรจะส่งเสริมให้ลูกได้พัฒนาพรสวรรค์ออกมาให้ตรงกับสิ่งที่ติดตัวเขามาแต่เกิด โดยการพาลูกเรียนดนตรี ร้องเพลง หรือเวลาอยู่ที่บ้านก็ควรถามเขาว่าเขาชอบฟังเพลงแบบไหน หรืออยากร้องเพลงแบบไหน ก็หามาเปิดให้เขาฟัง 
 
ซึ่งอาชีพที่เหมาะกับกับเด็กที่มีความสามารถดังกล่าวคือ นักแต่งเพลง นักประพันธ์  นักเขียน
ซึ่งบุคลิกของลูกก็ออกแนวนิ่งๆ ชอบคิด ชอบเขียน ในตอนเด็กอาจจะเรียนเก่งวิชาภาษาไทย ดนตรี ศิลปะ แต่จะไม่เก่งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เมื่อพ่อแม่รู้ว่าสิ่งที่ติดตัวเขามาแต่เกิดคือสิ่งนี้ ก็จะได้ไม่ไปดุด่าเขา หรือโทษว่าเขาโง่ เพราะแต่ละคนเกิดมามีพรสวรรค์ติดตัวมาไม่เหมือนกัน ทางที่ดี พ่อแม่ควรส่งเสริมสิ่งเขาเก่งและถนัดจะดีกว่า และเกิดประโยชน์กับตัวเด็กเองด้วย ลดปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูกได้ด้วย 
 
ซึ่งปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างพ่อแม่ลูกมีผลอย่างมากที่จะทำให้ปิดกั้นพรสวรรค์ของลูก เพราะลูกเก่งด้านหนึ่ง แต่พ่อแม่ไม่ยอมรับต้องการให้ลูกเก่งอีกด้านหนึ่ง แต่เมื่อได้พาลูกไปสแกนลายมือและทราบถึงความเก่งที่ฝังอยู่ในตัวลูกดังรหัสลับที่ธรรมชาติมอบให้ตั้งแต่เกิดแล้ว ก็ควรจะยอมรับและส่งเสริมพรสวรรค์ในตัวลูกให้เด่นขึ้นมาจะดีกว่าการไปบังคับให้ลูกทำในสิ่งที่ลูกไม่ได้ชอบเลย

 
 
ด้วยความรักและปรารถนาดีจาก สถาบันสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพ NST-Inter
สแกนลายนิ้วมือ ที่ไหนดี| การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ|ลาย นิ้ว มือ บอก ความ ถนัด|ลายนิ้วมือบอกอาชีพ|สแกนลายนิ้วมือ บอกนิสัย |ค้นหาพรสวรรค์ของตัวเอง |ค้นหาศักยภาพสมองผ่านลายนิ้วมือ |ค้นหาศักยภาพผ่านลายนิ้วมือ